Siemens isporuke

Početak godine za BIG electric počeo je isporukom Siemens opreme na adresu poznatog kupca.

BIG electric će nakon ove isporuke u narednom periodu isporučiti Siemens za dva nova projekta. 

Pored isporuka tu su projekti koje tek treba realizovati.