Intercable alat

BIG electric je autorizovani distributer Intercable Srl koji je renomirani proizvođač izolovanih alata za rad pod naponom, ručnih i baterijskih presa, alata za skidanje izolacije te sječica za sve kvadrature kablova i provodnika.

Kvalitet Intercable alata je prepoznatljiv na svjetskom tržištu.