WEIDMULLER - Alati

Izdvojili smo dio ponude alata vrhunske kvalitete koje tržište zahtjeva.

KT 45 R

Alat za sječenje, kružni sjekač kabla.

Data / telephone / control cable, max. Ø 45 mm
Aluminijski licnasti kabl, max (mm²) 400 mm²
Aluminijski licnasti kabl, max. (kcmil) 800 kcmil
Aluminijski licnasti kabl, max. prečnik 45 mm
Bakarni kabl - fleksibilni, max. 400 mm²
Bakarni kabl - fleksibilni, max. (kcmil) 800 kcmil
Bakarni kabl - licnasti, max. 300 mm²
Bakarni kabl - licnasti, max. (kcmil) 600 kcmil
Bakarni kabl, max. prečnik 45 mm